Bán Nắp Hố Ga Gang Đúc Nghệ Thuật Đức Thắng - ISO 9001

Nhà máy chúng tôi có lợi thế nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất các sản phẩm gang đúc. Vì vậy với lợi thế kinh nghiệm cộng với sự áp dụng của công nghệ vào quản lý cũng như sản xuất, thương hiệu Đức Thắng ra đời để làm thay đổi diện mạo của nắp hố ga tại Việt Nam.

Nhà máy và sản phẩm nắp hố ga nghệ thuật Đức Thắng cam kết sản xuất bằng gang cầu chất lượng cao phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và BEN 124:1994.

Diện Tích
Nhân Viên
Lò Đúc
Kinh Nghiệm
Hệ thống phân phối
Hệ thống phân phối
Bạn cần hỗ trợ gì? ×