Nắp Hố Ga Tiêu Chuẩn Quốc Tế Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015 Chất Lượng Cao

Chứng Nhận Chất Lượng (CQ)
17/06/2020

Qua quá trình kiểm tra, đo lường và đánh giá rất khách quan của trung tâm đo lường thì nhà máy Đức Thắng đã có đủ điều kiện để phù hợp với tiêu chuẩn sản xuất các sản phẩm gang đúc, đặc biệt là sản xuất nắp hố ga nghệ thuật đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

chứng nhận chất lượng cq nắp hố ga

Chứng nhận chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của nhà máy Đức Thắng chuyên sản xuất nắp hố ga nghệ thuật.

Các bài viết khác
17/06/2020

Catologue

Tải catologue nắp hố ga nghệ thuật Đức Thắng
Bạn cần hỗ trợ gì? ×