Đặc Điểm Kỹ Thuật Của Nắp Hố Ga (Nắp Cống) Bằng Gang

Kỹ Thuật
18/06/2020

Khung Tải Trọng Lắp Đặt Nắp Hố Ga

Quy định về khung tải trọng tại các vị trí trên đường để lắp đặt nắp hố ga theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 124:1994

Bạn cần hỗ trợ gì? ×