Đặc Điểm Kỹ Thuật Của Nắp Hố Ga (Nắp Cống) Bằng Gang

Kỹ Thuật
18/10/2020

Quy Trình Thi Công Nắp Hố Ga Đúng Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật

Thuyết minh chi tiết quy trình lắp đặt, thi công nắp hố ga.
18/10/2020

Các Loại Gang & Mác Gang Thường Dùng Đúc Nắp Hố Ga

So sánh và tìm hiểu các loại gang và mác gang thường dùng để sản xuất nắp hố ga.
18/06/2020

Tiêu Chuẩn BS EN 124: 1994 Về Lắp Đặt Nắp Hố Ga

Quy định về khung tải trọng tại các vị trí trên đường để lắp đặt nắp hố ga theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 124:1994

Bạn cần hỗ trợ gì? ×